Team Profile

 Back

Melaka Titans

 • Spikes in
  61
 • Spikes Total
  238
 • Blocks in
  5
 • Blocks Total
  29
 • Serves in
  207
 • Serves Total
  399
Khobil Sapair

Khobil Sapair

Aiman Haiqal Naim

Aiman Haiqal Naim

Sollehuddin Aziz

Sollehuddin Aziz

Umar Mohamad

Umar Mohamad

Faiz Roslan

Faiz Roslan

Afiq Adnan

Afiq Adnan

Nur Azam Abdullah

Nur Azam Abdullah

Zamri Zakaria

Zamri Zakaria